[rank_math_breadcrumb]

Zwart vlak 2
Inhoudsopgave

Sneltoetsen: leer windows kennen met het toetsenbord zonder computermuis

Sneltoeten bieden een alternatief voor de computermuis. Bovendien zijn sneltoetsen, doordat ze toepasbaar zijn met een toetsenbord, een goede aanvulling voor de computermuis. Het vermijden van de computermuis vermindert tevens de kans op RSI Het is mogelijk om het gebruik van de computermuis te minimaliseren door de belangrijkste sneltoetsen uit uw hoofd te leren. Indien u de sneltoetsen snel onder de knie wilt hebben is het belangrijk ze regelamtig goed te oefenen. Leg de computermuis op een plek waar u niet bij kan (u zal zien dat het automatisme om de computermuis te gebruiken groot is wanneer de muis binnen handbereik blijft). Door de meest gebruikte sneltoetsen praktisch toe te leren passen zult u ervaren dat de computermuis vaak overbodig blijkt. Voor goede toetsenborden kunt u terecht bij Bol.com De volgende sneltoetsen zijn tevens handig bij het gebruik van de computer:

Sneltoetsen voor algemeen gebruik van Windows

 

   1. Startmenu openen/ sluiten

  Druk op START

   1. Programma kiezen in het startmenu

  Druk op de pijltjes toets onlaag/ omhoog

   1. Een submenu openen in het startmenu

  Druk op de pijltjes toets naar rechts

   1. Een submenu sluiten

  Druk op de pijltjes toets naar links

   1. Opdracht kiezen met een lettertoets

  Druk op START en kies een letter toets

   1. Start Configuratiescherm

  Druk op START, I en C

   1. Venster maximaliseren

  Druk op Alt + Space

 

   1. Kies Minimaliseren en druk op Enter

   2. Venster minimaliseren

  Druk op Alt + Space

 

   1. Kies maximaliseren en druk op Enter

   2. Venster naar vorig formaat

  Druk op Alt+Space

 

   1. Kies vorig formaat en druk op Enter

   2. Programma kiezen met lettertoets

  Druk op een lettertoets

   1. Venster openen van taakbalk

  Druk op START + Tab toets en druk op Enter

 

  1. Alle vensters minimaliseren/ openen

Druk op START + D

  1. Venster actief maken

Druk op ALlt + Tab toets

  1. Venster/ programma stoppen

Druk op Alt + F4

  1. Kladblok starten

Druk op START Kies programma’s, bureau-accessoires en kladblok. Druk op Enter

  1. Menu openen

Druk op Alt en de linker/ rechter pijltjes toets

  1. Opdracht uit menu kiezen/ activeren

Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog en druk op Enter

  1. In (dialoog) venster naar volgend onderdeel

Druk op Tab

  1. In dialoog venster naar vorig onderdeel

Druk op Shift + Tab

  1. Kiezen/ selecteren uit lijst

Druk op pijltjes toets omlag/ omhoog

  1. Keuze doorvoeren/ bevestigen

Druk op Enter

  1. Menu openen met lettertoets

Druk op Alt +letter toets

  1. Keuze in menu/ dialoogvenster met lettertoets

Druk op een letter toets

  1. Keuzelijst openen

Druk op F4

  1. Dialoogvenster sluiten

Druk op Enter

  1. (Dialoog)venster sluiten

Druk op Esc

  1. Programma sluiten zonder opslaan

Druk op Alt + F4 N

  1. Pictogram kiezen/ activeren

Druk op de pijltjes toetsen om naar het gewenste pictogram te navigeren en druk op Enter

  1. Naar volgend tabblad

Druk op Ctrl + Tab

  1. Vinkje aan/ uit

Druk op Space

  1. Verkenner starten

Druk op START + E

  1. Mappen bestanden/ pictogrammen/ opties kiezen

Druk op de pijltjes toetsen om te navigeren

  1. Mappen uitvouwen/ invouwen

Druk op de pijltjes toets naar links/ rechts

  1. Terug naar bovenliggende map

Druk op BackSpace

  1. Bestand openen

Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog + Enter

  1. Aaneengesloten rij bestanden/ mappen selecteren

Druk op Shift + pijltjes toets omlaag/ omhoog

  1. Selectie opheffen

Druk op de pijltjes toets omlaag

  1. Selectie meerder losse mappen/ bestanden

Druk op Ctrl + de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren en druk op Space

  1. Selectie alle bestanden/ mappen

Druk op Ctrl + A

  1. Nieuwe map maken

Druk op Alt + B + de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren en druk op Enter

  1. Bestand of map kopiëren

Druk op Ctrl + C

  1. Naam bestand/ map wijzigen

Druk op F2 en Enter

  1. Map/ bestand wijzigen

Druk op Ctrl + X

  1. Map/ bestand plakken

Druk op Ctrl + V

  1. Map/ bestand verwijderen

Druk op Delete

Sneltoetsen voor Internet Explorer en Outlook

 

   1. Adresbalk verkenner activeren

  Druk op F4

   1. Berichten naar Postvak UIT plaatsen/ sturen

  Druk op Alt + S

   1. Berichten verzenden/ ontvangen

  Druk op Ctrl + M

   1. Postvak IN bekijken

  Druk op Ctrl + I

   1. Bericht/ adres selecteren in kader

  Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren + Enter

   1. Outlook Express starten

  Druk op START, P en de pijltjes toets omlaag

 

   1. Kies Outlook Express en druk op Enter

   2. Nieuw E-mail bericht maken

  Druk op Ctrl + N

   1. E-mail bericht lezen

  Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren en druk op Enter

   1. Postvak UIT bekijken

  Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren

   1. E-mail antwoorden

  Druk op Ctrl + R

   1. Bijlage toevoegen

  Druk op Alt + I + B Selecteer bestand en druk op Enter

   1. Bijlage openen

  Druk op Tab tot vakje Bijlage is geselecteerd en druk op Enter

   1. E-mail verwijderen

  Selecteer bericht en druk op Delete

   1. Starten internet Explorer

  Druk op Start + P, kies Internet Explorer en druk op Enter

 

  1. Verbinding maken met internet in venster inbelverbinding

Druk op Alt + V

  1. Adresbalk selecteren

Druk op Alt + D

  1. Naar webpagina gaan

Typ het adres in de adresbalk en druk op Enter

  1. Naar webadres met .com gaan

Typ (nl-)webadres in adresbalk en druk op Enter

  1. Naar startpagina

Druk op Alt + Home

  1. Naar beneden/ boven

Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren

  1. Naar bovenkant pagina

Druk op Home

  1. Naar vorig scherm/ pagina

Druk op Alt en de pijltjes toets naar links

  1. Naar onderkant pagina

Druk op End

  1. Pagina vernieuwen

Druk op Ctrl + R

  1. Werkbalk Zoeken openen/ sluiten

Druk op Ctrl + E

  1. Werkbalk Favorieten openen/ sluiten

Druk op Ctrl + I

  1. Werkbalk Geschiedenis openen/ sluiten

Druk op Ctrl + H

  1. Nieuw venster openen

Druk op Ctrl + N

  1. Venster sluiten

Druk op Ctrl + W

  1. Naar een tabblad of hyperlink gaan

Druk op Tab

  1. Tabblad of hyperlink activeren

Druk op Enter

  1. Naar vorige hyperlink

Druk op Shift + Tab

  1. Naar ander frame springen

Druk op Ctrl + Tab

  1. Muistoetsen aanzetten/ uitzetten

Druk op Numlock

  1. Muispijl recht naar beneden of boven verplaatsen

Druk op de 2 of 8 in het Numlock cijfermenu

  1. Muispijl diagonaal verplaatsen

Druk op 1, 7, 3 of 9 in het Numlock cijfermenu

  1. Muispijl naar links of rechts verplaatsen

Druk op 4 of 6 in het Numlock cijfermenu

  1. Muispijl met sprongen verplaatsen

Druk op Ctrl + 1,2,3,4,6,7,8 of 9 in het Numlock cijfermenu

  1. Muispijl verplaatsen

Druk op 1,2,3,4,6,7,8 of 9 in het Numlock cijfermenu

  1. Klikken

Druk op 5 in het Numlock cijfermenu

  1. Schuifbalk naar rechts of links

Druk op de pijltjes toetsen naar links/ rechts

Sneltoetsen voor Word 97, 2003 en 2007

   1. Een bestand openen

  Druk op Ctrl + O

  1. Een document sluiten

Druk op Ctrl + W

  1. Naar vorig of volgend word springen

Druk op Ctrl + de pijltjes toets naar links/ rechts

  1. Naar het einde van de regel

Druk op End

  1. Naar het begin van de regel

Druk op Home

  1. Naar vorige of volgende alinea springen

Druk op Ctrl+ pijltjestoets omlaag/ omhoog

  1. Naar volgende scherm

Druk op PageDown

  1. Naar vorige scherm

Druk op PageUp

  1. Naar onderkant of bovenkant venster

Druk op Alt + Ctrl + PageDown of PageUp

  1. Naar volgende pagina

Druk op Ctrl + PageDown

  1. Naar vorige pagina

Druk op Ctrl + PageUp

  1. Naar einde document

Druk op Ctrl + End

  1. Naar begin document

Druk op Ctrl + Home

  1. Tekst selecteren

Druk op Shift + pijltjes toets naar links/ rechts

  1. Ongedaan maken

Druk op Ctrl + Z

  1. Regels selecteren

Druk op Shift + pijltjes toets omlaag/ omhoog

  1. Geselecteerde tekst kopiëren

Druk op Ctrl + C

  1. Tekst plakken

Druk op Ctrl + V

  1. Geselecteerde tekst knippen

Druk op Ctrl + X

  1. Woorden zoeken

Druk op Ctrl + F

  1. Stoppen met zoeken

Druk op Esc

  1. Woorden zoeken en vervangen

Druk op Ctrl + F

  1. Tekst wissen

Selecteer tekst en druk op Delete

  1. Afdrukvoorbeeld bekijken

Druk op Ctrl + F2

  1. Document afdrukken

Druk op Ctrl + P

  1. Document opslaan

Druk op Ctrl + S

  1. Nieuw document

Druk op Ctrl + N

  1. Accenten typen: é/ è

Druk op de aanhalingstekens of ~. Druk vervolgens op de gewenste letter toets

  1. Trema’s typen: ë/ ê

Druk op Shift + aanhalingstekens of ^. Druk vervolgens op de gewenste letter toets

  1. Aanhalingstekens typen: “

Druk op Shift + Aanhalingstekens en vervolgens op Space

  1. Word starten

Druk op Start + P, kies Word en druk op Enter

  1. Bestanden openen in Word

Druk op Ctrl + O, druk op Tab, selecteer het gewenste bestand en druk op Enter

  1. Ongedaan maken

Druk op Ctrl + Z

  1. Lettertype Arial kiezen

Selecteer het woord met Ctrl + Shift en de pijltjestoets naar rechts. Druk op Ctrl + Shift + F. kies Arial met de pijltjestoets en druk op Enter

  1. Lettergrootte kiezen

Druk op Ctrl + Shift + P

  1. Cursief/ niet cursief

Druk op Ctrl + I

  1. Vet/ niet vet

Druk op Ctrl + B

  1. Tekstkleur wijzigen

Selecteer tekst. Druk op Ctrl + D. Druk op Alt + L. Kies kleur met de pijltjes toets omlaag en druk op Enter. Ga met tab naar OK en druk op Enter

  1. Onderstrepen/ niet onderstrepen

Druk op Ctrl + U

  1. Regels selecteren

Shift + pijltjes toets omlaag/ omhoog

  1. Geselecteerde tekst centreren

Druk op Ctrl + E

  1. Alinea selecteren

Druk op Shift + Ctrl + pijltjes toets omlaag/ omhoog

  1. Geselecteerde tekst rechts uitlijnen

Druk op Ctrl + R

  1. Geselecteerd programma starten

Druk op Enter

  1. Programma sluiten met opslaan

Druk op Alt+F4+J

Sneltoetsen maken het werken met de PC een stuk makkelijker. Het ontlast uw arm in vergelijking bij het gebruik van de muis en het zorgt er voor dat u sneller en efficiënter kan werken. Opvallend is dat we regelmaat de vraag krijgen of we computer ook sneller kunnen maken. Nu is onze kennis van de hardware of het verhelpen van computerproblemen niet voldoende toereikend en behoord ook niet tot onze kerncompetenties. Als u ons een mailtje stuurt kunnen we wel kijken wie er in de buurt van uw woonplaats hier goed bij kan helpen. Een andere tip is om na te gaan of uw internetsnelheid wel afdoende is, hier blijken vaak veel ergernissen door te ontstaan. Bij Laagsteprijswijzer ziet u makkelijk welke snelheden op uw adres worden gehaald en bij u worden aangeboden door de internetproviders. Dan kunt u wellicht sneller internetten tegen de laagst mogelijke kosten. Tot slot raden we u aan ergonomisch te werken en veel tussenpauzes te nemen. Hierdoor lijkt u aanvankelijk minder hard te kunnen werken, maar dat betaalt zich op de langere termijn absoluut terug. Wanneer u geen fysieke klachten heeft en gefocust kan blijven werken zal de arbeidsproductiviteit ook omhoog gaan.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.