[rank_math_breadcrumb]

Let op de clausules in overeenkomsten
Inhoudsopgave

Bijzondere clausules in overeenkomsten

Naast alle standaard punten (ofwel clausules), zijn er ook een aantal clausules die vaak worden opgenomen die als bijzonder worden beschouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een concurrentiebeding, boeteclausules en soms zelfs een social-mediabeding. Wij vertellen je vandaag wat meer over een paar van deze bijzondere clausules.

De kracht van de boeteclausule

Een van de meest voorkomende bijzondere clausules in overeenkomsten is de boeteclausule. Deze clausule legt vast welke boete er wordt opgelegd als een van de partijen de overeenkomst schendt. Het dient als een soort afschrikmiddel en zorgt ervoor dat de betrokken partijen hun verplichtingen nakomen. De boeteclausule kan specifieke bedragen of formules bevatten om de boete te berekenen. Uiteraard kan deze boete niet miljoenen zijn, dus heeft artikel 7:650 BW geregeld dat het bedrag van een medewerker per week aan boetes verschuldigd is, mag niet hoger zijn dan het loon voor een halve werkdag per week.

Vertrouwelijkheid wordt bewaard door de geheimhoudingsclausule

Een andere bijzondere clausule is de geheimhoudingsclausule. Deze clausule beschermt vertrouwelijke informatie door de partijen te verbieden deze informatie met derden (voornamelijk concurrerende bedrijven) te delen zonder toestemming. Het waarborgt dat bedrijfsgeheimen, strategieën en andere vertrouwelijke gegevens veilig blijven. Schending van deze clausule kan ernstige juridische gevolgen hebben, waaronder schadevergoedingen voor de partij die schade lijdt door het lekken van vertrouwelijke informatie.

Beperking van toekomstige concurrentie

De concurrentiebedingclausule beperkt een van de partijen in de overeenkomst om na het beëindigen van de overeenkomst een concurrerende onderneming te starten of bij een concurrent in dienst te treden. Deze clausule is bijzonder belangrijk in arbeidscontracten en overeenkomsten met zakelijke partners. Het biedt bescherming tegen het risico van verlies van bedrijfsgeheimen en klanten door voormalige medewerkers of partners die direct concurreren met de betrokken partij.

Grijze en zwarte lijst

Bij het opstellen van bijzondere clausules, zoals boeteclausules, geheimhoudingsclausules en concurrentiebedingclausules, is het belangrijk om rekening te houden met grijze en zwarte lijsten.

De grijze lijst verwijst naar clausules die onder voorbehoud zijn toegestaan en op maat gemaakt moeten worden voor specifieke situaties. Aan de andere kant bevat de zwarte lijst clausules die absoluut verboden zijn en nietig worden verklaard door de wet. Het is van essentieel belang voor alle betrokken partijen om de geldende wetten en voorschriften in overweging te nemen bij het opstellen van overeenkomsten, om confrontaties voor de rechter te voorkomen.

Conclusie

Bijzondere clausules zoals boeteclausules, geheimhoudingsclausules en concurrentiebedingclausules krachtige instrumenten in overeenkomsten. Ze bieden bescherming en zekerheid aan de betrokken partijen en waarborgen de naleving van de overeenkomst. Het correct opnemen van deze clausules vereist nauwkeurigheid en juridisch inzicht, en het bewustzijn van grijze en zwarte lijst is cruciaal om het wel rechtsgeldig te houden.

Heb je het idee dat je nog niet genoeg weet over overeenkomsten? Bekijk dan onze contractenrecht pagina!

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.