Originele
computermuis

Sneltoetsen: leer windows kennen met het toetsenbord zonder computermuis

Sneltoeten bieden een alternatief voor de computermuis. Bovendien zijn sneltoetsen, doordat ze toepasbaar zijn met een toetsenbord, een goede aanvulling voor de computermuis. Het vermijden van de computermuis vermindert tevens de kans op RSI Het is mogelijk om het gebruik van de computermuis te minimaliseren door de belangrijkste sneltoetsen uit uw hoofd te leren. Indien u de sneltoetsen snel onder de knie wilt hebben is het belangrijk ze regelamtig goed te oefenen. Leg de computermuis op een plek waar u niet bij kan (u zal zien dat het automatisme om de computermuis te gebruiken groot is wanneer de muis binnen handbereik blijft). Door de meest gebruikte sneltoetsen praktisch toe te leren passen zult u ervaren dat de computermuis vaak overbodig blijkt. Voor goede toetsenborden kunt u terecht bij Bol.com De volgende sneltoetsen zijn tevens handig bij het gebruik van de computer:

Sneltoetsen voor algemeen gebruik van Windows

 1. Startmenu openen/ sluiten
 2. Druk op START
 3. Programma kiezen in het startmenu
 4. Druk op de pijltjes toets onlaag/ omhoog
 5. Een submenu openen in het startmenu
 6. Druk op de pijltjes toets naar rechts
 7. Een submenu sluiten
 8. Druk op de pijltjes toets naar links
 9. Opdracht kiezen met een lettertoets
 10. Druk op START en kies een letter toets
 11. Start Configuratiescherm
 12. Druk op START, I en C
 13. Venster maximaliseren
 14. Druk op Alt + Space
  Kies Minimaliseren en druk op Enter
 15. Venster minimaliseren
 16. Druk op Alt + Space
  Kies maximaliseren en druk op Enter
 17. Venster naar vorig formaat
 18. Druk op Alt+Space
  Kies vorig formaat en druk op Enter
 19. Programma kiezen met lettertoets
 20. Druk op een lettertoets
 21. Venster openen van taakbalk
 22. Druk op START + Tab toets en druk op Enter  sneltoetsen voor windows

 23. Alle vensters minimaliseren/ openen
 24. Druk op START + D
 25. Venster actief maken
 26. Druk op ALlt + Tab toets
 27. Venster/ programma stoppen
 28. Druk op Alt + F4
 29. Kladblok starten
 30. Druk op START Kies programma's, bureau-accessoires en kladblok. Druk op Enter
 31. Menu openen
 32. Druk op Alt en de linker/ rechter pijltjes toets
 33. Opdracht uit menu kiezen/ activeren
 34. Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog en druk op Enter
 35. In (dialoog) venster naar volgend onderdeel
 36. Druk op Tab
 37. In dialoog venster naar vorig onderdeel
 38. Druk op Shift + Tab
 39. Kiezen/ selecteren uit lijst
 40. Druk op pijltjes toets omlag/ omhoog
 41. Keuze doorvoeren/ bevestigen
 42. Druk op Enter
 43. Menu openen met lettertoets
 44. Druk op Alt +letter toets
 45. Keuze in menu/ dialoogvenster met lettertoets
 46. Druk op een letter toets
 47. Keuzelijst openen
 48. Druk op F4
 49. Dialoogvenster sluiten
 50. Druk op Enter
 51. (Dialoog)venster sluiten
 52. Druk op Esc
 53. Programma sluiten zonder opslaan
 54. Druk op Alt + F4 N
 55. Pictogram kiezen/ activeren
 56. Druk op de pijltjes toetsen om naar het gewenste pictogram te navigeren en druk op Enter
 57. Naar volgend tabblad
 58. Druk op Ctrl + Tab
 59. Vinkje aan/ uit
 60. Druk op Space
 61. Verkenner starten
 62. Druk op START + E
 63. Mappen bestanden/ pictogrammen/ opties kiezen
 64. Druk op de pijltjes toetsen om te navigeren
 65. Mappen uitvouwen/ invouwen
 66. Druk op de pijltjes toets naar links/ rechts
 67. Terug naar bovenliggende map
 68. Druk op BackSpace
 69. Bestand openen
 70. Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog + Enter
 71. Aaneengesloten rij bestanden/ mappen selecteren
 72. Druk op Shift + pijltjes toets omlaag/ omhoog
 73. Selectie opheffen
 74. Druk op de pijltjes toets omlaag
 75. Selectie meerder losse mappen/ bestanden
 76. Druk op Ctrl + de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren en druk op Space
 77. Selectie alle bestanden/ mappen
 78. Druk op Ctrl + A
 79. Nieuwe map maken
 80. Druk op Alt + B + de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren en druk op Enter
 81. Bestand of map kopiëren
 82. Druk op Ctrl + C
 83. Naam bestand/ map wijzigen
 84. Druk op F2 en Enter
 85. Map/ bestand wijzigen
 86. Druk op Ctrl + X
 87. Map/ bestand plakken
 88. Druk op Ctrl + V
 89. Map/ bestand verwijderen
 90. Druk op Delete

Sneltoetsen voor Internet Explorer en Outlook

 1. Adresbalk verkenner activeren
 2. Druk op F4
 3. Berichten naar Postvak UIT plaatsen/ sturen
 4. Druk op Alt + S
 5. Berichten verzenden/ ontvangen
 6. Druk op Ctrl + M
 7. Postvak IN bekijken
 8. Druk op Ctrl + I
 9. Bericht/ adres selecteren in kader
 10. Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren + Enter
 11. Outlook Express starten
 12. Druk op START, P en de pijltjes toets omlaag
  Kies Outlook Express en druk op Enter
 13. Nieuw E-mail bericht maken
 14. Druk op Ctrl + N
 15. E-mail bericht lezen
 16. Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren en druk op Enter
 17. Postvak UIT bekijken
 18. Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren
 19. E-mail antwoorden
 20. Druk op Ctrl + R
 21. Bijlage toevoegen
 22. Druk op Alt + I + B Selecteer bestand en druk op Enter
 23. Bijlage openen
 24. Druk op Tab tot vakje Bijlage is geselecteerd en druk op Enter
 25. E-mail verwijderen
 26. Selecteer bericht en druk op Delete
 27. Starten internet Explorer
 28. Druk op Start + P, kies Internet Explorer en druk op Enter


  sneltoetsen voor internet explorer

 29. Verbinding maken met internet in venster inbelverbinding
 30. Druk op Alt + V
 31. Adresbalk selecteren
 32. Druk op Alt + D
 33. Naar webpagina gaan
 34. Typ het adres in de adresbalk en druk op Enter
 35. Naar webadres met .com gaan
 36. Typ (nl-)webadres in adresbalk en druk op Enter
 37. Naar startpagina
 38. Druk op Alt + Home
 39. Naar beneden/ boven
 40. Druk op de pijltjes toets omlaag/ omhoog om te navigeren
 41. Naar bovenkant pagina
 42. Druk op Home
 43. Naar vorig scherm/ pagina
 44. Druk op Alt en de pijltjes toets naar links
 45. Naar onderkant pagina
 46. Druk op End
 47. Pagina vernieuwen
 48. Druk op Ctrl + R
 49. Werkbalk Zoeken openen/ sluiten
 50. Druk op Ctrl + E
 51. Werkbalk Favorieten openen/ sluiten
 52. Druk op Ctrl + I
 53. Werkbalk Geschiedenis openen/ sluiten
 54. Druk op Ctrl + H
 55. Nieuw venster openen
 56. Druk op Ctrl + N
 57. Venster sluiten
 58. Druk op Ctrl + W
 59. Naar een tabblad of hyperlink gaan
 60. Druk op Tab
 61. Tabblad of hyperlink activeren
 62. Druk op Enter
 63. Naar vorige hyperlink
 64. Druk op Shift + Tab
 65. Naar ander frame springen
 66. Druk op Ctrl + Tab
 67. Muistoetsen aanzetten/ uitzetten
 68. Druk op Numlock
 69. Muispijl recht naar beneden of boven verplaatsen
 70. Druk op de 2 of 8 in het Numlock cijfermenu
 71. Muispijl diagonaal verplaatsen
 72. Druk op 1, 7, 3 of 9 in het Numlock cijfermenu
 73. Muispijl naar links of rechts verplaatsen
 74. Druk op 4 of 6 in het Numlock cijfermenu
 75. Muispijl met sprongen verplaatsen
 76. Druk op Ctrl + 1,2,3,4,6,7,8 of 9 in het Numlock cijfermenu
 77. Muispijl verplaatsen
 78. Druk op 1,2,3,4,6,7,8 of 9 in het Numlock cijfermenu
 79. Klikken
 80. Druk op 5 in het Numlock cijfermenu
 81. Schuifbalk naar rechts of links
 82. Druk op de pijltjes toetsen naar links/ rechts

Sneltoetsen voor Word 97, 2003 en 2007

 1. Een bestand openen
 2. Druk op Ctrl + O

  sneltoetsen voor word

 3. Een document sluiten
 4. Druk op Ctrl + W
 5. Naar vorig of volgend word springen
 6. Druk op Ctrl + de pijltjes toets naar links/ rechts
 7. Naar het einde van de regel
 8. Druk op End
 9. Naar het begin van de regel
 10. Druk op Home
 11. Naar vorige of volgende alinea springen
 12. Druk op Ctrl+ pijltjestoets omlaag/ omhoog
 13. Naar volgende scherm
 14. Druk op PageDown
 15. Naar vorige scherm
 16. Druk op PageUp
 17. Naar onderkant of bovenkant venster
 18. Druk op Alt + Ctrl + PageDown of PageUp
 19. Naar volgende pagina
 20. Druk op Ctrl + PageDown
 21. Naar vorige pagina
 22. Druk op Ctrl + PageUp
 23. Naar einde document
 24. Druk op Ctrl + End
 25. Naar begin document
 26. Druk op Ctrl + Home
 27. Tekst selecteren
 28. Druk op Shift + pijltjes toets naar links/ rechts
 29. Ongedaan maken
 30. Druk op Ctrl + Z
 31. Regels selecteren
 32. Druk op Shift + pijltjes toets omlaag/ omhoog
 33. Geselecteerde tekst kopiëren
 34. Druk op Ctrl + C
 35. Tekst plakken
 36. Druk op Ctrl + V
 37. Geselecteerde tekst knippen
 38. Druk op Ctrl + X
 39. Woorden zoeken
 40. Druk op Ctrl + F
 41. Stoppen met zoeken
 42. Druk op Esc
 43. Woorden zoeken en vervangen
 44. Druk op Ctrl + F
 45. Tekst wissen
 46. Selecteer tekst en druk op Delete
 47. Afdrukvoorbeeld bekijken
 48. Druk op Ctrl + F2
 49. Document afdrukken
 50. Druk op Ctrl + P
 51. Document opslaan
 52. Druk op Ctrl + S
 53. Nieuw document
 54. Druk op Ctrl + N
 55. Accenten typen: é/ è
 56. Druk op de aanhalingstekens of ~. Druk vervolgens op de gewenste letter toets
 57. Trema's typen: ë/ ê
 58. Druk op Shift + aanhalingstekens of ^. Druk vervolgens op de gewenste letter toets
 59. Aanhalingstekens typen: "
 60. Druk op Shift + Aanhalingstekens en vervolgens op Space
 61. Word starten
 62. Druk op Start + P, kies Word en druk op Enter
 63. Bestanden openen in Word
 64. Druk op Ctrl + O, druk op Tab, selecteer het gewenste bestand en druk op Enter
 65. Ongedaan maken
 66. Druk op Ctrl + Z
 67. Lettertype Arial kiezen
 68. Selecteer het woord met Ctrl + Shift en de pijltjestoets naar rechts. Druk op Ctrl + Shift + F. kies Arial met de pijltjestoets en druk op Enter
 69. Lettergrootte kiezen
 70. Druk op Ctrl + Shift + P
 71. Cursief/ niet cursief
 72. Druk op Ctrl + I
 73. Vet/ niet vet
 74. Druk op Ctrl + B
 75. Tekstkleur wijzigen
 76. Selecteer tekst. Druk op Ctrl + D. Druk op Alt + L. Kies kleur met de pijltjes toets omlaag en druk op Enter. Ga met tab naar OK en druk op Enter
 77. Onderstrepen/ niet onderstrepen
 78. Druk op Ctrl + U
 79. Regels selecteren
 80. Shift + pijltjes toets omlaag/ omhoog
 81. Geselecteerde tekst centreren
 82. Druk op Ctrl + E
 83. Alinea selecteren
 84. Druk op Shift + Ctrl + pijltjes toets omlaag/ omhoog
 85. Geselecteerde tekst rechts uitlijnen
 86. Druk op Ctrl + R
 87. Geselecteerd programma starten
 88. Druk op Enter
 89. Programma sluiten met opslaan
 90. Druk op Alt+F4+J

Sneltoetsen maken het werken met de PC een stuk makkelijker. Het ontlast uw arm in vergelijking bij het gebruik van de muis en het zorgt er voor dat u sneller en efficiënter kan werken. Opvallend is dat we regelmaat de vraag krijgen of we computer ook sneller kunnen maken. Nu is onze kennis van de hardware of het verhelpen van computerproblemen niet voldoende toereikend en behoord ook niet tot onze kerncompetenties. Als u ons een mailtje stuurt kunnen we wel kijken wie er in de buurt van uw woonplaats hier goed bij kan helpen. Een andere tip is om na te gaan of uw internetsnelheid wel afdoende is, hier blijken vaak veel ergernissen door te ontstaan. Bij Laagsteprijswijzer ziet u makkelijk welke snelheden op uw adres worden gehaald en bij u worden aangeboden door de internetproviders. Dan kunt u wellicht sneller internetten tegen de laagst mogelijke kosten. Tot slot raden we u aan ergonomisch te werken en veel tussenpauzes te nemen. Hierdoor lijkt u aanvankelijk minder hard te kunnen werken, maar dat betaalt zich op de langere termijn absoluut terug. Wanneer u geen fysieke klachten heeft en gefocust kan blijven werken zal de arbeidsproductiviteit ook omhoog gaan.